قیمت 235 میلیارد ریال جدول گذاری معابر شهر نجف آباد

عبدالرسول امامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در اصفهان از پایان فاز اول برنامه ریزی، تونل سازی، انتخاب بلوک و بتن ریزی معابر اصلی و فرعی مناطق پنج گانه این شهرستان در شش ماهه نخست خبر داد. امسال متناسب با جریان خدمات گفت: برای اجرای این اقدام 235 میلیارد ریال هزینه شد.

وی در خصوص اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرستان گفت: این عملیات متناسب با بهسازی و ساماندهی راه ها و انحراف آب های سطحی اجرا می شود.

این مسئول با بیان اینکه اعمال جدول با توجه به اهمیت و ضرورت مشکلات عمرانی شهر انجام می شود افزود: مدیریت شهری در راستای ساماندهی معابر و نهرهای شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری است. و ایجاد پیاده روها و جداول مناسب، عملیات بهسازی و مرمت جداول و این امر باعث عبور کانال ها می شود.

شهردار نجف آباد ادامه داد: ساماندهی و رفع نواقص جداول در سطح معابر یکی از اقدامات شهرداری برای خدمات رسانی به شهروندان و ساکنان مناطق مختلف شهری است که به منظور ارائه خدمات به شهروندان و ساکنان مناطق مختلف شهری اجرا می شود. سازماندهی وضعیت جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب.

وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال 1401 عملیات اجرایی فاز اول پروفیل گذاری، تونل گذاری، انسداد و بتن ریزی راه های اصلی و فرعی مناطق پنج گانه به طول 51 هزار متر و 6 هزار و 100 مترمکعب انجام شد، اظهار داشت: این پروژه در سال 1380 به پایان رسید. 235 میلیارد ریال هزینه شد.

امامی خاطرنشان کرد: در ادامه روند اجرای فعالیت های عمرانی در سطح شهرستان و ارائه خدمات در راستای ارتقای سطح کیفی راه ها و افزایش خدمات رسانی به شهروندان، عملیات جدول گذاری راه های فرعی نیز انجام می شود.

  جزئیات جدید در مورد آماده سازی مصلی برای میزبانی از ناشران و مخاطبان

شهردار نجف آباد تاکید کرد: ساماندهی و رفع نواقص جداول در سطح معابر یکی از اقدامات شهرداری برای خدمات رسانی به شهروندان است که برای ساماندهی وضعیت جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب اجرا می شود. .

دیدگاهتان را بنویسید