روزنامه جهان صنعت توقیف شد

شفقنا- خبرگزاری میزان از توقیف روزنامه جهان صنعت خبر داد.

به گزارش شفقنا به نقل از میزان، روزنامه «جهان صنعت» در جلسه فوق العاده امروز شورای نظارت بر مطبوعات، با توجه به نقض شورای عالی امنیت ملی و محدودیت مطبوعات و به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، پرونده کشف و تحویل مرجع قضایی شد.

در این جلسه موضوع انتشار یادداشتی در شماره 7 آبان ماه روزنامه جهان صنعت که در آن اتهاماتی علیه نیروی انتظامی و امنیت کشور مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و هیئت نظارت با اکثریت آرا و مستند به تبصره ماده 12 قانون مهر روزنامه دستور توقیف و پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد.

ه.

  316 شورشی در اصفهان متهم شدند

دیدگاهتان را بنویسید