جمع آوری مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات ترافیکی شهر شیراز

جمع آوری مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات ترافیکی شهر شیراز

رئیس کمیته حمل و نقل، ترافیک و ساخت و ساز شورای شهر شیراز از جمع آوری مکانیزه و تحلیل هوشمند اطلاعات ترافیکی این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج فارس، علی اکبر سلطانی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در جمع خبرنگاران گفت: استفاده از ابزارهای مدرن برای نگهداری معابر شهری، روش نگهداری راه ها را مناسب تر و با هزینه کمتری انجام می دهد.

وی در ادامه به مزیت های جمع آوری و ارزیابی مکانیزه معابر اشاره کرد و گفت: افزایش دقت در شناسایی عیوب آسفالت، امکان بودجه بندی مناسب از نظر آسفالت مورد نیاز برای سطح معابر شهری، سرعت و شتاب در شناسایی عیوب فنی معابر. جاده ها، امید به زندگی آسفالت اولویت بندی دقیق کارهای بهسازی را تضمین می کند.

سلطانی عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: خروجی اطلاعات مربوط به برداشت به صورت مکانیزه و آنالیز شده و در سامانه ثبت و به راحتی توسط مدیران شهرداری شیراز و اجرای کلیه عملیات ارزیابی و استفاده خواهد شد. برای بهبود و بهبودی دقیق انجام خواهد شد. این بر اساس نوع و میزان آسیب خواهد بود.

سلطانی ادامه داد: نظارت، مکانیزاسیون و استفاده از سیستم سطح راه ها در ارزیابی وضعیت فعلی سطح راه کارآمد و موثر است و اولویت بندی تعمیر و ترمیم سطح آسفالت بهترین روش را ارائه می دهد.

وی بیان کرد: در این راستا به منظور همکاری و تعامل با شورای اسلامی شهر شیراز جلسه مشترکی با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تشکیل و در خصوص ارزیابی وضعیت معابر شهری و همکاری ها بحث و تبادل نظر شد. شورا و شهرداری با شرکت فوق رسیدگی و مقرر گردید معاونت فنی و عمران شهرداری نسبت به پیگیری و انعقاد قرارداد با شرکت مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.

  قلعه تاریخی ضحاک هشترود در حال تعمیر و مرمت است

دیدگاهتان را بنویسید