حجت الاسلام واحدی: ایمان و علم پیامبر(ص) یکی از پایه های اصلی دین مبین اسلام است.

Shiagraph 00059 خبر عجیب

شفقنا- حجت الاسلام واحدی در یادداشتی که در اختیار شفقنا قرار داده است، سیره و زندگی پیامبر اکرم (ص) را مرور کرده و می نویسد:

در اسلام مهمترین جزء دین اصول دین یا اعتقادات است که تقلیدی نیست و هرکس باید در حد توان وجودی خود کاوش کند و ابتدا با استدلال عقلی و سپس با دل به یقین و ایمان قلبی برسد. شهود مؤمنان باید قرار گیرند.

در اسلام اعتبار اخلاق و احکام پشتوانه اعتقادی است. اخلاق و احکام به خودی خود ارزشی ندارد، اخلاق و احکام صرفاً اعمالی است که اگر بر اساس اعتقاد صحیح نباشد ارزش چندانی ندارد.

در قرون اول اسلامي از اهميت عقايد توسط حاكمان جور كاسته شد و به چند عقايد ظاهري تقليل يافت و قبل از فروع دين و احكام در مقام بالاتري قرار گرفت و معناي مضاعف يافت.

برای اصحاب پیامبر(ص) نگرش به توحید، نبوت و معاد بسیار مهم بود و بزرگترین دغدغه پیامبر(ص) ایجاد شناخت عمیق در میان پیروان خود نسبت به این سه اصل بود تا در نهایت از درون این سه اصل. اصول اولیه، جوانه های عبادت و بندگی رشد خواهد کرد و از همین شریعت زاده می شود.

اعتقاد و معرفت به پیامبر اکرم(ص) یکی از پایه های اصلی دین مبین اسلام است و سیرت آن حضرت محور همه گزاره های دینی است؛ زیرا ما دین را بر اساس سیره ایشان پذیرفته ایم، پس شناخت دین و تقویت اعتقادات دینی ایشان. .

تصمیم گرفتم با سلسله صحبت هایی با شخصیت معظم له بیشتر آشنا شوم و به شبهات مطرح شده در مورد ایشان پاسخ دهم.

  افزایش 39 درصدی نوروز به مسافران اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید