السیسی دستور تأسیس ۹ دانشگاه غیرانتفاعی جدید در مصر را صادر کرد

مصر خبر عجیب

شفقنا- «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر دستور ساخت ۹ دانشگاه غیرانتفاعی جدید به نام های دانشگاه غیرانتفاعی بنی صیف در استان بنی صیف، دانشگاه غیرانتفاعی الوادی جنوبی در استان قنا را صادر کرد. دانشگاه غیرانتفاعی الزغازق در استان الشرقیه، دانشگاه غیرانتفاعی المنیه در استان المنیت، دانشگاه غیرانتفاعی المنفیه در استان المنوفیه، دانشگاه غیرانتفاعی برسعید شرقی در استان منفیه بورسعید، دانشگاه غیرانتفاعی اسکندریه در استان اسکندریه، دانشگاه غیرانتفاعی اسیوط در استان اسیوط و دانشگاه غیرانتفاعی جدید اسماعیلیه در استان اسماعیلیه.

تکمیل…

اخبار قبلیمعلم انگلیسی به دلیل آزار جنسی صدها کودک به 20 ماه زندان محکوم شد

  فکری برای حل مشکلات شهری هرمزگان

دیدگاهتان را بنویسید