ضرورت حل مشکلات تامین اجتماعی واحدهای تولیدی اردبیل

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، محمد اهلی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی و به منظور اخذ تسویه حساب موظف به معرفی واحدهای تولیدی در لحظه انتقال آنها به سازمان تامین اجتماعی هستیم که متاسفانه باعث نارضایتی واحدهای تولیدی و افزایش بروکراسی اداری شد.

وی می گوید: شرکت شهرک های صنعتی از شمول قانون شهرداری مستثنی است و این شرکت از واحدهای تولیدی برای صدور پروانه ساختمانی و پایان کار هزینه ای دریافت نمی کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل وی گفت: در ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید شده است که واحدهای تولیدی موظفند 15 درصد حق پروانه ساختمانی را برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازند، ضمن اینکه پروانه ساختمانی به صورت رایگان در واحدهای صنعتی شهری صادر می شود، این هزینه برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای صنعتی صفر صفر در نظر گرفته شود.

اهلی درخواست روال مشخصی از سازمان تامین اجتماعی برای صدور قبوض در زمان واگذاری واحدهای تولیدی کرد و گفت: با توجه به صراحت قانون که 15 درصد قیمت پروانه ساختمانی را مبنا در نظر گرفته است و از سوی دیگر از سوی دیگر، در حالی که پروانه ساختمانی در شهرهای صنعتی رایگان است، باید سازوکاری برای تسهیل امور و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اندیشیده شود تا شاهد سرگردانی واحدهای تولیدی نباشیم.

وی گفت: پیشنهاد این موضوع یکی از درخواست های مکرر واحدهای تولیدی در جلسات ستاد برای تسهیل و رفع موانع تولید است.

  وحیدی: طرح ممنوعیت تردد در شب همچنان پابرجاست

دیدگاهتان را بنویسید