افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات بین المللی غواصی در دریای عمیق