مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج بازدید کرد

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان از دفتر خبرگزاری موج بازدید کرد

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان به مناسبت روز خبرنگار از اتاق خبر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید و با خبرنگاران این خبرگزاری به گفتگو پرداخت.

  پرسپولیس شوک جدید برای شاگردان یحیی!

دیدگاهتان را بنویسید