راه اندازی ام آر آی بیمارستان شهید نورانی تلاش تحت نظر است

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، ارسلان سالاری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به نیاز مبرم بیمارستان شهید نورانی تلاش به تشدید مغناطیسی هسته ای افزود: همانطور که راه اندازی و راه اندازی توموگرافی کامپیوتری در تلاش ضروری بود و آغاز شد. ام آر آی نیز در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اقدام به تاسیس داروخانه کرد بیمارستان شهید نورانی تلاش وی اشاره کرد و گفت: با همه مقاومت ها و مقاومت ها داروخانه این بیمارستان خارج و در بیمارستان مستقر شد.

سالاری گفت: در سه سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان برای بخش تجهیزات بیمارستان شهید نورانی تالش هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با توجه به جمعیت قابل توجه تالش بر ایجاد پزشکان متخصص و ایجاد تجهیزات لازم برای ارائه خدمات به مردم در بیمارستان شهید نورانی تالش تاکید کند.

سالاری با بیان اینکه راه اندازی داروخانه مرکزی در هر شهر از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی گیلان است، گفت: باید در بیمارستان جدید و بیمارستان قدیم داروخانه مرکزی برای تامین و توزیع داروهای خاص و کمیاب در این بیمارستان ایجاد شود. شهر .

  40 درصد رشد اقتصادی شناسایی شده در برنامه ششم توسعه باید از طریق بهره وری باشد

دیدگاهتان را بنویسید