یکی از ویژگی های مهم قرآن، جنبه هنری و ادبی آن است

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، شمیرانات، ری و پردیس در شورای اسلامی در ادامه به یکی از ویژگی های مهم قرآن، جنبه هنری و ادبی آن اشاره کرد و افزود: معرفت حضوری است. بالاترین مرتبه علم و در حالی که دانش اکتسابی به مرتبه علم حضوری نمی رسد، انسان نمی تواند به درجاتی که از علم نیاز دارد برسد.

استاد حوزه علمیه کوم با بیان اینکه تفکر فرویدی و نگاه “نگاه جنسی همراه با خشم” در عرصه رسانه و هنر در دنیای غرب به ویژه در صنعت سینمای هالیوود و بالیوود حاکم است، ادامه داد: پس از تفکرات فروید، پیروان، رفتارگرایان و انسان گرا هم همه انسان ها را از دیدگاه خود تفسیر کردند و اومانیست ها کمی موفق تر بودند، اما ضعف های زیادی هم دارند.

وی عقاید افرادی مانند فردریش نیچه از فیلسوفان قرن نوزدهم را به عنوان مفاهیم انحرافی در شناخت ابعاد تعالی و هستی انسان برشمرد و گفت: وراثت و محیط، نقطه شروع دانش بشری در مکاتب غربی و در این مکاتب است. تأثیر قدرتمند اراده کاملاً نادیده گرفته می شود. در این میان اراده در منطق قرآن کریم یکی از ابزارهای مهم انسان در تعیین نوع و سبک زندگی و سرنوشت فرد به همراه تأثیر محیط و وراثت است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی با بیان اینکه کتب آسمانی دارای معرفی و تبیین مفصلی از انسان است، تاکید کرد: در کتب اهل کتاب، معرفت انسان از موضوعات مختلف مطرح شده است. اما به تورات و انجیل به دلیل تحریفاتی که در آنها شده است نمی توان اعتماد کرد، فقط قرآن کریم کتاب مقدسی است که از تحریف و باطل مصون است و ادعای صحت آن پس از چهارده قرن هنوز پابرجاست.

  نشان افتخار ارتش به خانواده شهدای «بیات» اهدا شد.

وی با بیان اینکه خداوند به عنوان خالق انسان، بیشترین و دقیق ترین شناخت را نسبت به انسان دارد، با اشاره به نحوه بیان قرآن کریم از خلقت انسان، گفت: خداوند از خلقت انسان چنین یاد کرده است. بهترین خلایق» و اگر انسان در نظام خلقت از این صفت ناب انسانیت برخوردار باشد، اگر جدا شده یا راه دیگری رفته است، باید مشکل را در درون خود جستجو کند.

آقا تهرانی با بیان اینکه امیرالمومنین علی (علیه السلام) معیار کامل و کمال خلقت انسان و مصداق کامل «احسن الحلکین» است، گفت: در روز قیامت هرکس خود را می سنجد. مقام و منزلت در نظام هستی نسبت به اعتلای وجود با مقام حضرت علی (علیه السلام) و به حدی که اگر بین خود و آنان فاصله می گرفت بیشتر پشیمان می شد.

وی بابیان اینکه جایگاه و ابعاد واقعی وجود انسان بسیار بیشتر از آن چیزی است که انسان تصور می کند، افزود: امام حسین در واقعه کربلا تنها بخشی از وجود و فطرت انسانی خود را با نثار جان خود در راه حفظ دین نشان داد. ، این نمونه بارز بعد والای وجود انسان است.

دیدگاهتان را بنویسید