عزاداری شب شهادت امام سجاد (ع) با حضور رهبر معظم انقلاب