فرمانده کل نیروی زمینی از تیپ 45 نیروی ویژه شوشتر بازدید کرد.