بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی؛ افتتاح حساب های بانکی گروهی ممنوع شد

به گزارش شفقنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: بر اساس اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده است که برخی موسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی با خروج از تشریفات مندرج در مفاد اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع افراد شاغل اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی می کنند. با شخص حقوقی این اقدام موسسه اعتباری را از امکان انجام مراحل معمول شناسایی محروم می کند.

در این بخشنامه روشی جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی برای اشخاص حقوقی به روش غیرشخصی و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

افتتاح حساب های بانکی گروهی ممنوع شد

  آمانوف وارد تهران شد

دیدگاهتان را بنویسید