2 میلیارد و 750 میلیون ریال جریمه اتحادیه تشخیص رنگ خودرو

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، مرتضی امینی مدیرکل زندان های دولتی استان گیلان گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر گران فروشی در سندیکای تشخیص رنگ خودرو، موضوع پس از دریافت شکایت به اداره کل ارجاع می شود. . جریمه های استان گیلان پرونده تشکیل شد.

وی افزود: شعبه پس از احضار متهم، استماع دفاعیات وی و دریافت نظر کارشناس رسمی پزشکی قانونی، به اتهامات انتساب رسیدگی و این سندیکا را به دو میلیارد و 750 میلیون ریال جزای نقدی علیه دولت محکوم کرد.

  صالح آبادی: نمایندگان باید بودجه 1401 را بدون کسری به دولت تحویل دهند

دیدگاهتان را بنویسید