کیفیت هوای اصفهان همچنان خوب است

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در ایستگاه احمدآباد، احمدآباد با شاخص 73، استان اصفهان با شاخص 91، باهنر با شاخص 53، پروین با شاخص 72، رودکی با شاخص شاخص 61 و فیض با شاخص 81 در وضعیت هوای تازه (زرد) واقع شده است.

اندازه گیری کیفیت هوا در ایستگاه J با شاخص 49 و فرشادی با شاخص 45 در حال حاضر در شرایط هوای پاک (سبز) قرار دارند.

همچنین کیفیت هوای ورزشگاه میثاق برای گروه های حساس ناسالم (نارنجی) ثبت شده است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های خواجو، باغ غدیر، یادان، میرزاطاهر، سجزی و مبارکه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه های فعال در حوزه شاخص کیفیت هوا در استان اصفهان به استثنای شهر اصفهان، شاهین شهر است که شاخص کیفیت هوای شاهین شهر 84 و در وضعیت سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  بارزانی و مقامات آمریکایی بر اهمیت راه خروج عراق از بن بست سیاسی کنونی تاکید می کنند

دیدگاهتان را بنویسید