ناگفته های ذوالجنا/ ذوالجنا، اسبی که خبر شهادت سوارش را به خیمه ها رساند.

معصومه بوگر ستوده – خبرگزاری موج گیلان; شمشیر و اسب در میان اعراب دو چیز گرانبها هستند. در ادبیات عاشورایی افراد زیادی برای ذوالجنا شعر می گفتند و صحبت می کردند.

ذوالجناء که اسب سفید و زیبا و گرانقدر امام حسین (ع) بود به معنای اسب بالدار است. زیرا او از نظر تیزبینی و چابکی در میدان جنگ با پرندگان مقایسه می شود.

در فرهنگ عزاداری شیعه، ذوالجناء از احترام و اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا این اسب با امام فتی (ع) ارتباط خاصی داشت تا جایی که در حال حاضر یک شاهد امام حسین علیه السلام در میدان جنگ پیشانی خود را از خون بدن امام علیه السلام مالید و خبر شهادت سوار خود را به خیمه رساند و چون همه را خبر کرد سرش را چنان بر سنگی زد که او درگذشت

در مکتال خوانی آمده است که وقتی ذی الجناح به تنهایی به خیمه برمی گردد و عزاداران اهل بیت دور او را گرفته اند، اشک نیز از چشمان اسب می ریزد و این داستان دور از ذهن نیست زیرا اسب یکی از اسب ها است. حیواناتی که سرویس انسان آفریده شده و بسیار وفادار و دوست داشتنی است.

در ادامه روایت آمده است که وقتی بچه ها به پدرشان رسیدند، اسب حواسش پرت شد و صورت و موهای بچه ها را بویید که نشان از وجدان و آگاهی حیوان از فاجعه داشت.

در بیان وفاداری ذوالجناء به امام حسین (علیه السلام) همین بس که همه مردم جهان نجابت و وفاداری را از آن حضرت آموختند و با این کار می خواستند وفاداری را حتی به مردم بیاموزند.

  طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان تعطیلی ندارد

بسیاری از نویسندگان مقاتل نوشتند که وقتی ابن سعد چابکی و مهارت ذوالجنه را دید که چگونه صاحب زخمی خود را بر پشت خود می برد و راه می رفت، دستور داد اسب را ببرند، اما ذی الجنه به آنها حمله کرد و طبق روایتی 40 نفر را با لگد از دست داد و به سمت چادر دوید…

در این زمان وفاداری ما به اماممان چقدر است؟ آیا ما هم به اندازه آن اسب سفید ذوالجنا به امام خود وفادار هستیم؟ اما داستان عاشورا حکایت وفاداری بی‌نظیر فرزندان، یاران و یاران امام است و این وفاداری بی‌نظیر، حماسه کربلا را به صحنه‌ای فراموش نشدنی در تاریخ تبدیل کرده است.

چه خوب است که مهم ترین درس های نهضت عاشورا که اهمیت نماز و اقامه آن، اهمیت قرآن و کلام وحی، ایثار و ایثار، وثاقت، اطاعت و رضایت از آن است را هرگز فراموش نکنیم. فرمان خدا، و استقامت در برابر رنج.

دیدگاهتان را بنویسید