صدور حکم علیه شرکت آلاینده فلورجان

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیرعامل شرکت آلاینده محیط زیست شهرک صنعتی اشترجان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم دادگاه آنها مدیرعامل شرکتی که باعث آلودگی محیط زیست در منطقه شد را محکوم کردند. تخلفاتی از قبیل تهدید سلامت عمومی، آلودگی هوا و عدم رعایت قوانین هوای پاک منجر به صدور این تصمیم شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیگیری معضل آلودگی ایجاد شده توسط این شرکت را از سال 1398 و با تشکیل پرونده در دادسرای فلورجان آغاز کرد که پس از پیگیری های قانونی، اخطارهای متعدد و بازدیدهای شبانه، منجر به صدور حکم یک نفر شد. یک سال حبس برای مدیر عامل شرکت تخلف کرد.

این شرکت در شهرک صنعتی اشترجان واقع شده و با فعالیت های ریخته گری فلزات خود باعث آلودگی محیط زیست شده که نارضایتی مردم اشترجان را به دنبال داشته است.

  ابتکار نوشت: گفتگوهای وین و حاشیه سازی زننده

دیدگاهتان را بنویسید