تربت جام پیشرو در روش های نوین آبیاری کشاورزی در خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، حسین جمشیدی فرماندار تربت جام گفت: با توجه به میزان سطح زیر کشت، این شهرستان رتبه اول را در اجرای سامانه ها و روش های نوین آبیاری از دیگر شهرهای خراسان، رضوی برای او تعیین شد.

جمشیدی همچنین گفت: از سال های اخیر تاکنون روش های نوین آبیاری در 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تربت جام اجرایی شده و شهرستان تربت جام یکی از مناطق تاثیرگذار در بخش کشاورزی خراسان رضوی است و به عنوان پیشرو در تولید گندم در استان شناخته می شود.

فرماندار تربت جام نیز اظهار داشت: امسال 45 هزار تن از این محصول استراتژیک توسط کشاورزان این شهرستان تامین شد، لذا بهره وری و استفاده بهینه از آب این منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر دولت کمک های اعتباری فنی به بخش آب و خاک برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در قالب لوله گذاری، ساخت سد و حوضه و تغییر روش های سنتی آبیاری و ارتقای بهره وری در استفاده از آب و خاک ارائه کرده است. منابع آبی.

جمشیدی افزود: با وجود تغییرات اقلیمی، خشکسالی و شرایط اقلیمی، کشاورزی تربت جام می درخشد، اما نیاز به توسعه دارد کشت گلخانه ای و استفاده از روش های نوین کشت به عنوان نمونه در کشت گلخانه ای در دنیا مصرف آب یک سوم روش های معمول است اما راندمان تولید محصول 10 برابر می شود.

فرماندار تربت جام پس از این سخنان خاطرنشان کرد: 85 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای روش های نوین آبیاری از محل یارانه دولت و 15 درصد مابقی توسط بهره بردار تامین می شود.

  مقدمات ورود دانش آموزان کرمانشاهی به مدارس باید به خوبی فراهم شود

جمشیدی در پایان تصریح کرد: ترباجام بیش از 45 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی با 14 هزار کشاورز دارد و معیشت 70 درصد جمعیت این شهرستان به بخش کشاورزی بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید