برنامه راهبردی بزرگترین وظیفه در فدراسیون کشتی است

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا دبیر فدراسیون کشتی در نخستین نشست اجرای برنامه راهبردی کشتی کشور که در دفتر رئیس فدراسیون و با حضور مسئولان مختلف برگزار شد، گفت: دپارتمان های فدراسیون و رسول نظری مشاور عالی و رئیس مرکز نظارت راهبردی گفت: «تهیه سند برنامه راهبردی مبارزه جمهوری» بزرگترین کار انجام شده در فدراسیون کشتی ایران اسلامی بود.

وی ادامه داد: کارشناسان حوزه های مختلف اعم از فنی، اجرایی و مالی ساعت ها برای تهیه این سند وقت گذاشتند و برنامه ریزی ملموسی برای بخش های مختلف فدراسیون اعم از تیم های ملی، موسسات، لیگ ها، داوران، هیئت ها تا سال 2028 تدوین شد.

دبیر تصریح کرد: نمی گویم این برنامه مشکلی ندارد، اما وظیفه معاونت های مختلف فدراسیون و دکتر نظری است که برای اجرای این سند همکاری کنند و قطعا مشکلات آن برطرف می شود.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: باید پاسخگوی عملکرد خود باشیم و سال به سال به اهداف تعیین شده در سند راهبردی برسیم، نمی گویم این برنامه باید 100 درصد اجرا شود و اگر درصد قابل قبولی باشد همچنین اجرا شد، کاری که ما به درستی انجام داده ایم.

نظری سپس گفت: از پنج روز گذشته سند برنامه مدیریتی فدراسیون کشتی را به دقت بررسی کردم و بر اساس دانش راهبردی دنیا نتایج این سند را برای اجرا آماده کردم.

وی افزود: البته باید با همکاری واحدهای مختلف فدراسیون کشتی برنامه ها را مرحله به مرحله پیش ببریم و در صورت وجود مشکل باید آن را رفع کنیم. نظر متخصصان حوزه های مختلف فدراسیون کشتی برای من بسیار مبهم است، زیرا برنامه تهیه شده باید با اهداف همخوانی داشته باشد.

  فرانسه: شهروندان از سفر غیر ضروری به اوکراین اجتناب کنند

مشاور عالی و رئیس مرکز نظارت بر مدیریت فدراسیون کشتی بیان کرد: برنامه راهبردی در حال اجرا است و باید با همکاری یکدیگر برنامه هر دپارتمان را بر اساس استراتژی تعیین شده تهیه و اجرا کنیم.

وی با اشاره به تعاریف علمی در خصوص اجرای وظایف و برنامه ها گفت: به عنوان مثال باید بین اجرای کارهای مهم و بسیار فوری با کارهای غیر مهم فوری، کارهای مهم غیر فوری و غیر فوریت های غیر فوری تفاوت وجود داشته باشد. وظایف – وظایف مهم و در مجموعه ای از الزامات با استراتژی میدانی خود آشنا شوید و بر اساس پتانسیل و شایستگی های آن عمل کنید و از تنگناهای استراتژیک حوزه خود کاملا آگاه باشید.

نظری تصریح کرد: اگر دانش فردی در حوزه های مختلف فدراسیون به روز شود، تغییر نگرش نسبت به انجام کارها ایجاد شود و رفتار فردی بهبود یابد، این مشکل بر رفتار سازمانی نیز تأثیر می گذارد و نتیجه آن می تواند به اهداف اصلی دست یابد. کمک زیادی می کند.

در پایان این جلسه مقرر شد دکتر نظری با هر یک از دپارتمان های فدراسیون کشتی به صورت جداگانه جلسات کارشناسی برگزار کند و در پایان 3 ماه برنامه اجرایی را به هر بخش ارائه کند.

دیدگاهتان را بنویسید