الفرات: خاموشی کامل در 3 استان جنوبی عراق

اتصال برق عراق به عربستان سعودی

  رای نهایی ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری عراق به هفته آینده موکول شد

دیدگاهتان را بنویسید