تبعیض علیه زنان مسلمان دلیلی است که آنها تنها 15 درصد از مشاغل را در هند به دست می آورند

1 6 خبر عجیب

شفقنا- با روی کار آمدن حزب هندو بهاراتیا جاناتا در هند، وضعیت برای همه مسلمانان و نه فقط زنان مسلمان بدتر شده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، مسلمانان نزدیک به 14 درصد از جمعیت 1.35 میلیارد نفری هند را تشکیل می دهند، اما آنها به اندازه جمعیت خود در مشاغل دولتی یا خصوصی حضور ندارند. کمیسیون های مختلفی که توسط دولت منصوب شده اند دریافته اند که این جامعه از نظر تحصیلات و اشتغال در بین گروه های اجتماعی هند پایین ترین رتبه را دارد.

یکی از این کمیسیون ها به ریاست قاضی بازنشسته، راجیندر ساچار، در سال 2006 دریافت که مسلمانان هند از نظر اجتماعی، اقتصادی و آموزشی در مضیقه هستند. این کمیسیون در گزارش خود می گوید که کمتر از 8 درصد آنها در بخش رسمی مشغول به کار هستند در حالی که میانگین کشوری 21 درصد است.

بر اساس سرشماری سال 2011، مشارکت زنان مسلمان در اشتغال کمتر از 15 درصد بود، در حالی که این میزان برای زنان هندو بیش از 27 درصد بود. این ارقام برای زنان بودایی و مسیحی به ترتیب 33 درصد و 31 درصد است.

از زمانی که حزب ملی گرای هندو بهاراتیا جاناتا (BJP) در سال 2014 به قدرت رسید، نخست وزیر نارندرا مودی، وضعیت بدتر شده و دولت سیاست هایی را برای هدف قرار دادن اقلیت مسلمان و حقوق اقتصادی و مذهبی آنها دنبال کرده است.

در یک جامعه به شدت قطبی شده، زنان مسلمان به حاشیه رانده شده اند. کارشناسان معتقدند که آنها در تقاطع تفاوت های جنسیتی و مذهبی قرار دارند که احتمال تعصب نسبت به آنها توسط کارفرمایان را به شدت افزایش می دهد.

  دستگیری برای انتقام جویی در اینستاگرام در هرمزگان

دولت هندو در دهلی نو در مورد مسائل مختلف مانند حجاب، مساجد، ذبح اسلامی گاو و حتی اذان، تبعیض وحشتناکی را علیه اقلیت مسلمان به کار برد. همانطور که اکنون برخی از مردم هند معتقدند، همه این اقدامات کاملاً سیستماتیک و برنامه ریزی شده برای دستیابی به هدف اصلی فلج کردن مسلمانان از نظر اقتصادی، محرومیت و نیاز دائمی به آنها تا تبدیل شدن به جمعیتی تحت انقیاد دائمی است.

اخبار اصلی را در الجزیره ببینید

دیدگاهتان را بنویسید