200 میلیارد خسارت سیل در مزارع شهرستان چادگان

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جمشید صالحی عضو شورای اسلامی شهر رازوه گفت: پس از بارندگی و سیل اخیر سیل بیش از 300 هکتار از مزارع شهرستان رازوه شهرستان چادگان به شدت آسیب دید.

وی افزود: محصولات مزارع سوران، پندآب، دشتک، یعقوب و قناسویت که عمدتاً سیب زمینی، گندم و حبوبات بود بر اثر بارندگی های اخیر و سیلاب از بین رفت.

به گزارش ماویج؛ دو روز پیش بارندگی در چادگان آغاز شد و اکنون احتمال بارندگی مجدد وجود دارد.

  بیانیه ارتش یمن از حمله گسترده به اهداف سعودی

دیدگاهتان را بنویسید