کیفیت هوای اصفهان زرد و قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با شاخص 53، استان با شاخص 74، باهنر با شاخص 99، پروین با شاخص 55، بزرگراه هرازی با شاخص شاخص 61 و میرزا طاهر با شاخص 91 در وضعیت سالم و قابل قبولی قرار دارند.

همچنین شاخص کیفیت هوای ایستگاه خیابان الخبال با میانگین 127، جی و فیض با 102، فرشادی با 116، کاوه با 120 و ورزشگاه میثاق با 105 AQI وضعیت نارنجی و ناسالم را برای گروه‌های حساس و رهنان با شاخص نشان می‌دهند. از 154 نشان دهنده وضعیت ناسالم برای شهروندان عادی است.

وضعیت امروز کیفیت هوا در شهرک صنعتی سگزی با شاخص 97 و شاهین شهر با شاخص 59 زرد و قابل قبول است و ایستگاه های مبارکه، ناحیه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان به طور دائم قطع می شوند.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  درخواست پرویز پرستویی برای تحریم چهارشنبه چینی

دیدگاهتان را بنویسید