هشدار کمبود آب/ 16 کشور در معرض خطر خشکسالی تا سال 2040

AB 1 خبر عجیب

شفقنا- العرب نوشت: منطقه خاورمیانه و مدیترانه در معرض تهدید خشکسالی است، اما راه حلی برای مقابله با این بحران وجود ندارد. از سوی دیگر سازمان ملل بیم دارد که کمبود آب به جنگ های منطقه ای تبدیل شود و امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید کند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دولت های خاورمیانه و سازمان های بین المللی زنگ خطر را برای ایجاد تعادل بین نیاز کشورها و مردم آن ها به آب و وضعیت تامین آن در آینده قابل پیش بینی به صدا در می آورند.

سازمان های بین المللی کاهش حجم آب را به تغییرات آب و هوایی در خاورمیانه و منطقه مدیترانه نسبت می دهند.

موسسه آلمانی برای تحقیقات تاثیر آب و هوا در پوتسدام پیش بینی کرده است که 40 درصد از جمعیت جهان به دلیل تغییرات آب و هوایی از کمبود آب رنج خواهند برد.

گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که از هر 22 کشور عربی، 17 کشور در خط فقر آب زندگی می کنند که از این میان 12 کشور زیر این خط قرار دارند و 16 کشور از 33 کشور جهان تا سال 2040 در معرض خطر خشکسالی قرار دارند.

بانک جهانی دلیل این امر را تغییرات اقلیمی، رشد سریع جمعیت، ضعف زیرساخت‌ها و استفاده نادرست از منابع آبی محدود در بخش کشاورزی می‌داند، به طوری که بخش کشاورزی 80 درصد از حجم مصرف آب را مصرف می‌کند. خاورمیانه و شمال آفریقا، او این کار را می کند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سهم سرانه آب شیرین برای هر نفر را 10 درصد متوسط ​​مصرف سرانه تعیین کرده است که سالانه 1000 متر مکعب برآورد می شود.

  حضور دانش آموزان در مدارس البرز الزامی نیست

در سطح جهان، حدود 1.1 میلیارد نفر به آب کافی دسترسی ندارند و 2.7 میلیارد نفر در یک ماه از سال با کمبود آب مواجه خواهند شد و احتمالاً دو سوم جمعیت جهان تا سال 2025 با کمبود آب مواجه خواهند شد.

متن کامل خبر را به زبان عربی ببینید

دیدگاهتان را بنویسید