لازمه توسعه و پیشرفت اقتصادی ایجاد همگرایی فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، محمد فرشکاران وی در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی گفت: تحریک و ترغیب جامعه برای کسب توانایی های مطلوب برای رشد و توسعه از طریق فرهنگ سازی اتفاق می افتد.

فرشکاران خاطرنشان کرد: برای مدیریت بهینه منابع نیازمند چاره جویی و تخصیص منابع با توجه به شرایط و اولویت های موجود استان هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی بر لزوم توجه جدی به طرح محوری تاکید و تصریح کرد: اگر تنها به وام های دولتی تکیه کنیم به نتیجه نمی رسیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی وی در عین حال خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی جامعه، توسعه و رفع تفاوت های فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و در واقع همگرایی فرهنگی برای توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است.

  آیا پاکستان به طالبان در مبارزه با داعش کمک می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید