حمایت وزارت اقتصاد از تشکیل گروه مالی بانک ملی ایران

به گزارش خبرگزاری موج، سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و بنگاه های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه تشکیل گروه مالی در صورت قرار گرفتن در این نقش می تواند به خوبی انجام شود، افزود: نتیجه این اقدام است. این خواهد بود که فعالیت های بانکی ما بهتر از قبل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بانک ها موظف هستند دارایی ها و شرکت های مازاد خود را واگذار کنند، تصریح کرد: صرف نظر از این بخش، شرکت های باقی مانده که خدمات مالی و بانکی ارائه می دهند باید تقویت شوند.

معاون بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز خاطرنشان کرد: تشکیل گروه مالی می تواند علاوه بر آغاز فصل جدید فعالیت به تقویت این شرکت ها منجر شود.

  روحانیون شاغل در ناجا نباید از تزکیه غافل شوند

دیدگاهتان را بنویسید