تکمیل بازسازی کتابخانه تربیت تبریز نیازمند وام ویژه استان است.

به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، اسد بابایی وی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گزارشی از وضعیت کتابخانه های استان ارائه کرد و گفت: کتابخانه های عمومی استان بیش از 50 سال قدمت دارند و در نتیجه از نظر مساحت دارای مشکلاتی هستند. وضعیت بدنی و قدرت .

بابایی بیان کرد: با این سخنان یکی از بزرگترین کتابخانه های عمومی کشور با 60 هزار متر مربع زیربنا و 11 هزار متر مربع وسعت متعلق به این استان است که باید برای رفع بخشی از مشکلات زیربنایی آن فکری کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی: وی تصریح کرد: کتابخانه مرکزی تبریز یکی از بزرگترین مخازن نسخ خطی کشور را دارد.

بابایی در این نشست به کتابخانه تربیت به عنوان اولین کتابخانه دولتی ایران که سال هاست در حال بازسازی بوده و تکمیل آن نیازمند امانت ویژه استان است، اشاره کرد.

  کیهان نوشت: نتیجه خوب یا بد زیر سایه خوش بینی و بدبینی!

دیدگاهتان را بنویسید