شبیه سازی لانگ استروم واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسین سلیمی، مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: پروژه پایش شرایط اقلیمی، دود و شبیه سازی نرم افزاری واحدهای بخار لانگستروم نیروگاه و تحلیل مشکلات این تاسیسات به دقت مورد توجه قرار گرفت و مورد ارزیابی قرار گرفت. با پیشنهادات فنی کارشناسان و متخصصین.

وی گفت: لانگستروم یکی از تاسیسات اصلی دیگ بخار است که پیش گرمایش هوای تازه در آن کیفیت احتراق را افزایش می دهد.

این پیش گرم شدن از دمای گازهای حاصل از احتراق منجر به افزایش دمای ورق های فلزی این تجهیزات می شود و به دلیل چرخش لانگستروم، ورق های مذکور در مسیر جریان هوای تازه قرار می گیرند که باعث افزایش دما می شود. دمای هوا اما شرایط دمایی ورق های لانگستروم باعث اختلالاتی مانند گرفتگی کانال ها و خوردگی ورق های سبد می شود و بنابراین اطلاع از شرایط دمایی ورق ها تاثیر بسزایی در عملکرد و شرایط کارکرد لانگستروم دارد.

بیشتر بخوانید:

تولید انرژی پایدار از نیروگاه بندرعباس در تابستان

سلیمی در پایان گفت: با توجه به عمر طولانی تجهیزات و فرسودگی آنها، تلفات انرژی زیادی در منطقه لانگستروم و پروژه بهینه سازی شرایط احتراق در دیگ های بخار نیروگاه بندرعباس و کاربردی است. راه حل های مربوط به تعمیرات و بهینه سازی و بازسازی سیستم آب بندی او در دستور کار قرار دارد.

  نشست قاطع رهبران لبنان؛ آیا عون و میقاتی بر سر تشکیل دولت به توافق خواهند رسید؟

دیدگاهتان را بنویسید