رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاح تبصره های 2 و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال کرد. و 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده» در قالب لایحه قانونی مورد موافقت قرار گرفت.

رئیس جمهور گفت: دولت با عنایت به اینکه اعمال مقررات مندرج در این تبصره ها علاوه بر مشکلات اجرایی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ارزیابی کالاهای وارداتی برای اخذ مالیات و عوارض. ، منجر به اخذ مالیات و عوارض مضاعف می شود (یک بار در هنگام واردات به منطقه در صورت خرید مواد اولیه وارداتی یا خرید مواد اولیه از سرزمین اصلی و یک بار در هنگام واردات محصول نهایی به منطقه سرزمین اصلی)، تصمیم گرفته شد.

آیت الله رئیسی لایحه مذکور را برای انجام تشریفات قانونی به شورای اسلامی ارسال کرد.

  دولت سوریه از سرمایه گذاری های نزدیک امارات، روسیه و ایران خبر داده است

دیدگاهتان را بنویسید