تدوین طرح جامع ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک استان های شمالی

به گزارش خبرگزاری مازندران موج، فریبرز عباسی در ششمین نشست برنامه ریزی و هماهنگی اجرای طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک در استان های شمالی کشور با بیان اینکه طرح جامع ساخت و ساز سازمان زیرساخت منابع آب و خاک در استان های شمالی یکی از طرح های بزرگ آب و خاک کشور است، گفت: این طرح در مرحله تحقیق و طراحی است.

وی از این نشست به عنوان ششمین جلسه اجرای این طرح جامع یاد کرد و ادامه داد: هدف از اجرای این طرح استفاده از آب های سبز و ظرفیت این آب های روان است که به دریاچه خزر می ریزد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران کشوری خشک و نیمه خشک است، گفت: میانگین بارندگی یک سوم متوسط ​​جهانی و ظرفیت تبخیر سه برابر میانگین جهانی است.

وی افزود: شرایط سه استان شمالی با بقیه استان های کشور متفاوت است و ظرفیت بارندگی خوبی دارند.

عباسی تصریح کرد: بخشی از این باران از طریق آب های سطحی به دریای خزر سرازیر می شود که از دسترس مصرف کنندگان خارج است و در بخش کشاورزی به درستی استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه در این پروژه عملیات آب و خاک مختلفی در حال انجام است، بیان کرد: ساخت سدها برای ظرفیت در بخش کشاورزی، انتقال آب لوله‌کشی، تجهیزات و نوسازی اراضی، زهکشی و توسعه سیستم‌های آبیاری نوین از جمله عملیات‌های این طرح است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این طرح می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش تولید در این سه استان شمالی داشته باشد.

  دکه روزنامه فروشی/ ارزیابی ابتکار از آینده بازار مسکن/ آخرین وضعیت احتمالی تیراژ تاج به روایت «ایران»/ انتقاد جدی «شرق» از کاستی های «میانکاله»

وی با بیان اینکه در این طرح حدود 600 هزار هکتار از اراضی سه استان قابل اجرا است، گفت: مطالعات و برنامه ریزی دقیق در این طرح زمان بر است.

عباسی همچنان منابع مالی خود را از طریق مصوبات سفرهای مختلف کشوری، استانی و استانی تامین می کند، ادامه داد: فازهای مطالعاتی در سه استان در حال انجام است.

وی گفت: اعتبارات محدود است و بخشی از کارها در حال انجام است و در صورت تامین اعتبار بیشتر کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

عباسی با بیان اینکه این طرح از قبل وجود دارد، افزود: در طول مطالعات در حال ساماندهی و اجرای این طرح هستیم و با تامین اعتبار سریعتر انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید