تدوین طرح جامع ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک استان های شمالی

به گزارش خبرگزاری مازندران موج، فریبرز عباسی در ششمین نشست برنامه ریزی و هماهنگی اجرای طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک در استان های شمالی کشور با بیان اینکه طرح جامع ساخت و ساز سازمان زیرساخت منابع آب و خاک در استان های شمالی یکی از طرح های بزرگ آب و خاک کشور است، گفت: این طرح در مرحله تحقیق و طراحی است.

وی از این نشست به عنوان ششمین جلسه اجرای این طرح جامع یاد کرد و ادامه داد: هدف از اجرای این طرح استفاده از آب های سبز و ظرفیت این آب های روان است که به دریاچه خزر می ریزد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران کشوری خشک و نیمه خشک است، گفت: میانگین بارندگی یک سوم متوسط ​​جهانی و ظرفیت تبخیر سه برابر میانگین جهانی است.

وی افزود: شرایط سه استان شمالی با بقیه استان های کشور متفاوت است و ظرفیت بارندگی خوبی دارند.

عباسی تصریح کرد: بخشی از این باران از طریق آب های سطحی به دریای خزر سرازیر می شود که از دسترس مصرف کنندگان خارج است و در بخش کشاورزی به درستی استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه در این پروژه عملیات آب و خاک مختلفی در حال انجام است، بیان کرد: ساخت سدها برای ظرفیت در بخش کشاورزی، انتقال آب لوله‌کشی، تجهیزات و نوسازی اراضی، زهکشی و توسعه سیستم‌های آبیاری نوین از جمله عملیات‌های این طرح است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این طرح می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش تولید در این سه استان شمالی داشته باشد.

  تولید 10 هزار تن کیوی در نوشهر

وی با بیان اینکه در این طرح حدود 600 هزار هکتار از اراضی سه استان قابل اجرا است، گفت: مطالعات و برنامه ریزی دقیق در این طرح زمان بر است.

عباسی همچنان منابع مالی خود را از طریق مصوبات سفرهای مختلف کشوری، استانی و استانی تامین می کند، ادامه داد: فازهای مطالعاتی در سه استان در حال انجام است.

وی گفت: اعتبارات محدود است و بخشی از کارها در حال انجام است و در صورت تامین اعتبار بیشتر کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

عباسی با بیان اینکه این طرح از قبل وجود دارد، افزود: در طول مطالعات در حال ساماندهی و اجرای این طرح هستیم و با تامین اعتبار سریعتر انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید