برگزاری شب فرهنگی کرمانشاه در پایتخت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برنامه های عصر فرهنگی کرمانشاه گفت: نشان دادن فرصت های کرمانشاه در کشور مهم است و باید به آن توجه ویژه شود. به این موضوع پرداخته است.»

وی افزود: با تشکیل کرمانشاه، حسینیه و مساجد کرمانشاه کارهای خوبی در زمینه ارائه کرمانشاه در تهران انجام شده است.

شهردار کلانشهر کرمانشاه بیان کرد: جلب مشارکت و انتقال تجربه کرمانشاه در زمینه های مختلف برای توسعه کرمانشاه موثر است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری شب فرهنگی کرمانشاه در پایتخت ادامه داد: ارائه ظرفیت های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی کرمانشاه از برنامه های این شب خواهد بود.

نوروزی خاطرنشان کرد: شب های فرهنگی فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذار به ظرفیت کرمانشاه است.

شهردار کرمانشاه گفت: دستاورد برگزاری این عصر باید اعتلای شهر کرمانشاه در عرصه های مختلف به ویژه فرهنگی باشد.

  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خواستار تصویب قانون هوای پاک شد.

دیدگاهتان را بنویسید