ایجاد لایروبی تعاملی بین بنادر شمالی در راستای توسعه حمل و نقل دریایی با کشورهای شمالی دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مجید مازندران، مجیدعلی نازی در نشست کمیته لایروبی بنادر شمال کشور در بندر امیرآباد با بیان اینکه توسعه حمل و نقل دریایی و تعاملات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شمالی دریای خزر و همچنین ایجاد و توسعه کریدور شمال به جنوب برنامه تجارت بین الملل کشور گفت: مدیریت و یکپارچه سازی بخش لایروبی بنادر شمال کشور از برنامه های راهبردی بنادر و بندری است. سازمان دریانوردی در راستای این سیاست.

وی به کاهش سطح آب دریای خزر و کاهش طبیعی عمق آن در سال های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: تامین عمق ایمن آبراه ها و توسعه تجهیزات لایروبی برای اطمینان از این عمق یکی از وظایف مدیریتی بنادر و دریانوردی است. سازمان.

مجیدعلی نازی، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز بر استفاده بهینه و ارتقای بهره وری تجهیزات لایروبی تاکید کرد و افزود: همکاری منطقه ای بنادر شمال برای مدیریت یکپارچه تجهیزات لایروبی ضروری است.

وی در پایان عملیات لایروبی با بیان اینکه میزان عملیات لایروبی در بنادر شمالی کشور بیش از یک میلیون متر مکعب است، گفت: تقویت آموزش و پژوهش علمی، بررسی اعماق بنادر بر اساس نقشه های هیدروگرافی، پایش ماهانه. در مورد وضعیت قراردادها و برگزاری جلسات هماهنگی دوره ای و این بسیار مهم است.

  روی آوردن حزب الله به اسرائیل: مقاومت لبنان پهپاد و موشک های زمین به هوا دارد

دیدگاهتان را بنویسید