آلودگی هوای اصفهان برای گروه‌های حساس/تمامی ایستگاه‌ها در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز در ایستگاه احمدآباد با شاخص 127، استان اصفهان با شاخص 116، گنلاب با شاخص 127، پروین با شاخص 125، رودکی با شاخص 135، رانان با شاخص 111، کاوه با شاخص 132. در وضعیت ناسالم قرار دارد.برای گروه های حساس (نارنجی).

دستگاه اندازه گیری کیفیت هوا ایستگاه هرازی با شاخص 162 در شرایط جوی ناسالم برای عموم (قرمز) و میرزا طاهر در وضعیت جوی سالم (زرد) با شاخص 94 قرار دارند.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های باهنر، فرشادی، فیض، جی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه های فعال در حوزه شاخص کیفیت هوا در استان به جز اصفهان، مبارکه، شاهین شهر و سجزی هستند که شاخص کیفیت هوای شاهین شهر 111 و سجزی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) و مبارکه با شاخص 138 قرار دارد. با شاخص 63 در زمان ناسالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفیت هوا از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  پوشش اپراتور همراه اول در فریدونشهر توسعه یافت

دیدگاهتان را بنویسید