بحران نیروی کار در NHS انگلستان

بحران نیروی کار در NHS انگلستان

NHS با بحران کمبود نیروی کار و به دنبال آن کاهش مراقبت از بیماران مواجه است.

نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که خدمات بهداشت ملی انگلیس (NHS) و مراقبت های اجتماعی با “بزرگترین بحران نیروی کار” در تاریخ خود روبرو هستند و ایمنی را در معرض “خطر جدی” قرار می دهند. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 62000 شغل هنوز تکمیل نشده است، مامایی در بحران است، تعداد پزشکان تمام وقت 700 نفر کمتر از سه سال پیش است و NHS زمان زیادی را برای سلامت پرسنل ناشی از استرس و افسردگی تلف می کند. در NHS، کمبود کارکنان مداوم خطری جدی برای ایمنی کارکنان و بیمار در مراقبت‌های معمول و اورژانس ایجاد می‌کند.

  مدیرکل سرشماری مرکز آمار: آمار موالید در کشور طی پنج سال گذشته رو به کاهش بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید