نفیسی: داشتن دانش و تجربه کلاسیک یکی از مولفه های مهم در انتخاب ویراستار است

a0d394a1738b4fecad058862fca65b1b خبر عجیب

شفقنا رسانه- انتخاب اعضای هیئت تحریریه بر اساس اصول حرفه ای اصل مهمی است که مدیران رسانه باید به آن توجه ویژه داشته باشند. با توجه به اینکه سردبیران نقش مستقیمی در اقتصاد رسانه و جذب مخاطب و اثربخشی رسانه دارند، مکانیسم انتخاب و جایگزینی سردبیران باید بر اساس اصول و ویژگی های حرفه ای باشد. اما مهم ترین ویژگی ها در انتخاب ویرایشگر چیست؟ بیژن نفیسی، روزنامه نگار پیشکسوت وی در این خصوص می گوید: سردبیر باید شناخت کاملی از دانش کلاسیک روزنامه نگاری داشته باشد. او باید یک تیتر خوب و یک لید خوب بداند، با ارزش ها و سبک های خبری و … آشنا باشد. به عبارت دیگر، فرد باید دانش کاملی از روزنامه نگاری داشته باشد. این دانش را می توان در قالب آکادمیک یا از طریق سال ها تجربه ویرایش و گذراندن دوره های آموزشی به دست آورد.

تصفیه شده یکی از مهم ترین شاخص ها در انتخاب ویرایشگر، تجربه بالای فرد است رسانه شفقنا وی می گوید: یک سردبیر باید سال ها در رسانه کار کرده باشد و مراحل ارتقاء از خبرنگار تا معاون سردبیر و دبیر را طی کرده باشد تا سردبیر شود، زیرا تجربه سردبیر نقش مهمی در درک بهتر زیردستان دارد.

این مدرس روزنامه نگاری با اشاره به اهمیت دانش کلاسیک روزنامه نگاری در انتخاب سردبیر می گوید: یک سردبیر باید شناخت کاملی از دانش کلاسیک روزنامه نگاری داشته باشد. او باید یک تیتر خوب و یک لید خوب بداند، با ارزش ها و سبک های خبری و … آشنا باشد. به عبارت دیگر، فرد باید دانش کاملی از روزنامه نگاری داشته باشد. این دانش را می توان در قالب آکادمیک یا از طریق سال ها تجربه ویرایش و گذراندن دوره های آموزشی به دست آورد.

  بسیج خدمات رسانی شهرداری کوم به مناسبت روز قدس

نفیسی ادامه می دهد: ویراستار منتخب باید دارای ویژگی هایی باشد که نصیحت و راهنمایی او را زیر بال خود بگیرد و این به شخصیت فرد برمی گردد. به عبارت دیگر، اعضای هیئت تحریریه باید آن را بپذیرند و به تایید اکثریت جمعی به عنوان فردی که سکان تحریریه را در دست گرفته است، باشند. اگر نشریه سیاسی و جناحی نباشد، سردبیر آن حتی الامکان گرایش سیاسی خاصی نشان ندهد. زیرا مجله همواره متهم به جانبداری نسبت به جناح خاصی است و ادعای بی طرفی مجله زیر سوال می رود.

با این اوصاف، سردبیران در رسانه های جهان بر اساس چه اصولی انتخاب می شوند؟ این روزنامه نگار پیشکسوت پاسخ می دهد: در این حوزه الزاما بر اساس اصول مدون عمل نمی کنند. با بررسی هایی که در این سال ها در برخی رسانه ها انجام داده ایم، سردبیر به فردی تبدیل شده است که سال ها در ماموریت های خبری فعال بوده و شناخته شده است. یعنی طبقه بندی مشخص و مدون نداشتند، اما در عمل مواردی را که قبلاً ذکر کردم لحاظ می کردند.

نفیسی با اینکه تاکید می کند انتخاب سردبیر تاثیر بسزایی در نوآوری و اقتصاد مجله دارد، می گوید: عملکرد این فرد پس از مدتی در ارتقای مجله خود را نشان می دهد. هنگام انتخاب ویرایشگر باید به دانش فناوری و دانش جدید توجه ویژه ای داشت. به عبارت دیگر، دانش نرم افزار و سخت افزار برای ترویج انتشار مهم است. علاوه بر این، سردبیر باید در آموزش کارکنان اقداماتی را انجام دهد تا در صورت رفتن فردی، گروه سریعاً یک فرد مؤثر را جایگزین او کند و نشریه دچار خلاء نشود.

  ارتش 500 میلیارد تن محرومیت و تاج گذاری در کشور خرج می کند/ ایجاد 12 بیمارستان دائمی

دیدگاهتان را بنویسید