دسترسی به بازارهای پستی جدید با استفاده از دانش روز یکی از الزامات اصلی شبکه پستی است

به گزارش خبرگزاری موج ایلام، علیرضا زرگوش دستیابی به بازارهای پستی جدید بر اساس دانش روز را یکی از الزامات اصلی شبکه پست دانست و گفت: بی شک کسب دانش روز و تخصص بازاریابی می تواند دریچه جدیدی برای جذب جدید باشد. بازارهای پستی شرکت ملی پست را باز کند و این امر تنها از طریق آموزش کارکنان امکان پذیر و محقق خواهد شد.

زرگوش با تاکید بر ارتقای کیفیت خدمات پستی و افزایش سطح رضایت مشتریان به عنوان اولویت اصلی شبکه پستی با استفاده از پتانسیل و ظرفیت موجود، افزود: هوشمندسازی و توسعه برنامه های نرم افزاری و یکپارچه سازی در راستای جهش به سمت بهره وری و بهره وری سودآوری یکی از اقدامات موثر و قابل توجه پست ملی است که با مهندسی مجدد فرآیندها از مرحله دریافت تا توزیع انجام می شود.

با تاکید بر اهمیت دامنه فعالیت این شبکه مویرگی بزرگ ارائه دهندگان خدمات در سه بخش اصلی بازار تجاری، یعنی. خدمات ارتباطی، تبلیغاتی و لجستیکی افزود: شرکت ملی پست با توجه به شبکه حمل و نقل گسترده ای که دارد از توانمندی بالایی در این حوزه برخوردار است و با حضور موثر خود می تواند تاثیر بیشتری در این بخش ها داشته باشد.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست حاضر در جلسه توزیع کنندگان پست استان با قدردانی از تلاش های مستمر آنها و تاکید بر اینکه قابلیت اطمینان یکی از ویژگی های اصلی شبکه پستی کشور است، آگاه شد. انتقادات و نظرات آنها

زرگوش، اطمینان و صداقت توزیع کنندگان در انجام وظایف محوله را یکی از بارزترین ویژگی های کارکنان به ویژه توزیع کنندگان پرتلاش شبکه پست برای جذب مشتریان و جلب اعتماد آنان عنوان کرد.

  اعلام نتایج فراخوان مصاحبه دکتری 1401 دانشگاه آزاد

وی با بیان اینکه پیگیری و صیانت از نیاز نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی این شرکت امری مهم و ضروری است، گفت: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان با اولویت معاونت توزیع از مهمترین برنامه های پست ملی است. شرکتی که در این راستا سعی در ارائه تجهیزات مدرن و مناسب جهت سهولت و سرعت بیشتر در امر توزیع و ارسال دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در ادامه وصول و پیگیری به موقع مطالبات، رفع موانع و مشکلات ادارات و واحدهای تحت امر در مراکز شهری، به روز رسانی و تجهیز امکانات لازم و توسعه و ارتقای خدمات جدید. با ارزش افزوده در دستور کار پست استان قرار داد و نیازمند پیگیری همه جانبه مدیران و کارکنان حوزه های مختلف در این حوزه است.

دیدگاهتان را بنویسید