کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت مطلوبی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، مهدی اله پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در این خبر گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد 7 تیرماه در شرایط سالم قرارداد.

اله پور در ادامه این خبر گفت: شاخص کیفیت متوسط آب و هوای مشهد (24 ساعت گذشته) عدد هوای سالم 74 و شاخص هوای فعلی این کلانشهر (1 تا 2 ساعت گذشته) نیز عدد هوای سالم 94 را نشان می دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون کیفیت هوای منطقه رسالت در شرایط آلوده و هشداردهنده، هوای منطقه خاقانی و ویلا در شرایط پاک و در 20 منطقه دیگر دارای ایستگاه های سنجش کیفی هوا است. شرایط سالم

وی در ادامه تاکید کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش سفرهای غیرضروری نقش موثری در بهبود کیفیت هوای این شهر داشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خاطرنشان کرد: محل قرارگیری شاخص کل کیفیت هوا ضریب هوشی بین 51 تا 100 نشان دهنده وضعیت سالم است.

الاپور در پایان این خبر افزود: روزانه بیش از یک میلیون خودرو در کلانشهر مشهد با 3.5 میلیون نفر تردد می کنند.

  فهرست بدهکاران کلان بانک های دولتی و خصوصی منتشر شد

دیدگاهتان را بنویسید