برنامه پرواز حجاج بازگشت به کشور در 29 تیر 1401 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، برنامه پروازهای برگشت زائران بیت الله الحرام در 8 تیر 1401 با 13 پرواز از فرودگاه های مدینه و جده به پنج فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مشهد، اهواز، اصفهان و شیراز برقرار می شود. .

مدینه – فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)

پرواز شماره 1741 شامل کاروان های 31015-17061 ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) 14:05

پرواز شماره 1743 شامل کاروان های 17189-17695-22131 زمان رسیدن به فرودگاه حضرت امام ره ساعت 01:15 بامداد 30 تیرماه

جده – فرودگاه بین المللی امام خمینی

پرواز شماره 1727 شامل کاروان های 37008-35226 ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) 08:30

پرواز شماره 1729 شامل کاروان های 17550-17732 ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره) 19:10

فرودگاه بین المللی مدینه – مشهد

شماره پرواز 1737 شامل کاروان های 1941-40022 ساعت ورود به فرودگاه مشهد 12:30

جده – فرودگاه اصفهان

شماره پرواز 1733 شامل کاروان های 13359-13359 ساعت ورود فرودگاه اصفهان 11:50

پرواز کاروان های امل شماره 1751 13585-13585 ساعت ورود به فرودگاه اصفهان 20:10

پرواز شماره 1735 شامل کاروان های 13127-13711-13858 ساعت ورود به فرودگاه اصفهان ساعت 04:40 بامداد 29 تیر

جده – فرودگاه بین المللی اهواز

شماره پرواز 1745 شامل کاروان های 2002-2016 ساعت ورود به فرودگاه اهواز 12:50

پرواز شماره 1747 شامل کاروان های 20022-20011 ساعت ورود به فرودگاه اهواز 23:20

فرودگاه بین المللی مدینه – شیراز

شماره پرواز 1749 شامل کاروان های 27110-24048 ساعت ورود فرودگاه شیراز 17:35

پرواز شماره 1739 شامل کاروان های 24038-24049-24065 ساعت ورود فرودگاه شیراز 21:10

پرواز شماره 1731 شامل کاروان های 24049-24049 ساعت ورود فرودگاه شیراز 03:20

  نقش بسیار مهم حفاظتی و اطلاعاتی قوه قضائیه در اجرای فرامین رهبر انقلاب

خانواده های حجاج می توانند برای اطلاع از روز و ساعت پروازهای برگشت به سایت haj.iranair.com مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید