ساختار رفاهی فعلی کوم با ماموریت ها مطابقت ندارد

به گزارش خبرگزاری موج قم، مهدی پهلوانی تجلیل می شود وی روز دوشنبه افزود: زمانی بهزیستی استان 400 نفر بود اما اکنون با وجود چند برابر شدن ماموریت ها نیروی ما به 200 نفر کاهش یافته است.

وی گفت: در این استان تلاش کرده ایم جامعه را از شر برخی آفات از جمله کودکان کار و معتادان رها کنیم.

پهلوانی افزود: بهتر است مردم از طریق بهزیستی به کودکان کار کمک کنند تا این نهاد این کمک ها را خرج این کودکان کند.

وی با اشاره به اینکه کد اداری ستاره 724 ستاره 9090 میدان اختصاص به کمک های مردمی و ارتباط جامعه با بهزیستی دارد، گفت: مردم به جای پرداخت پول به کودکان کار و معتادان متجاهر کمک های خود را به گونه ای انجام دهند. که تیم ها این کمک ها را به موقع آزاد می کنند و خرج می کنند.

مدیرکل بهزیستی قم گفت: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان طرحی به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود به توسعه گرمخانه هایی که افراد بی خانمان در آن نگهداری می شوند کمک کند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به فعالیت های این اداره کل برای کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: در معاونت توسعه پیشگیری و اداره پیشگیری و درمان اعتیاد، بهزیستی، فرهنگی بحث و گفتگو را دنبال کنید. درمان فعال اعتیاد و مداخله ترک اعتیاد.

وی افزود: در حوزه معلولان جسمی حرکتی که بر عهده معاونت توانبخشی است، خوشبختانه پس از سفر هیئت دولت به استان سه هزار نفر زیر پوشش خدمات بازنشستگی قرار گرفته اند.

  نباید مثل گذشته سرمان را در موضوع برجام ببازیم/ تلاش دولت برای رفع تحریم ها

وی بیان کرد: با کمک هایی که دولت در سال گذشته انجام داد و اعتبارمان را تقریبا دو برابر کرد، توانستیم بسیاری از معوقات قبلی در بحث معلولیت را جبران و بدهی تجهیزات توانبخشی را تسویه کنیم.

مدیرکل بهزیستی قم تصریح کرد: در بحث کمک های اجتماعی که بیشتر به اورژانس اجتماعی معروف است، سال گذشته بیش از 12 هزار نفر از خدمات مختلف از جمله سامانه ها و تیم های 123 مداخله در بحران که در زمره این امداد قرار می گیرند، استفاده کردند. .

وی همچنین یادآور شد: حوزه خانواده و امور زنان و امور کودکان و جوانان نیز جزو زیرمجموعه های بهزیستی است و از سوی معاونت اجتماعی به زنان سرپرست خانوار و ایتام خدمات ارائه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید