علمان بر حفظ تحريم ها عليه روسياي تکيد کرد

خبر عجیب

شفقنا- وزیر امور عمور علمان بر حفظ تحریم ها علیه روسیه با استفاده از کیشتر از وکرینا کرد کرد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آلمان، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سخنرانی خطاب به گروهی از شهروندان آلمانی در شهر برمن گفت: آیا کاستن از تحریم ها علیه روسیه تامین گاز را تضمین می کند؟ نه این دعوتی است از همه کسانی که حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را نقض می کنند.

رهبر سیاسی حزب سبز آلمان ادامه داد: اعمال تحریم ها علیه روسیه نه تنها گاز روسیه را تضمین می کند، بلکه اقتصاد این کشور را تضمین نمی کند.

بربوک تاکید کرد: بنابراین آلمان تا پایان سال از اوکراین حمایت خواهد کرد. به همین دیلیل است که ما آیین تحریم‌ها را حفظ کرده‌اند و در عین حال می‌دهیم که جمیعت ما دکری کند دستی نیست.

اخبار قبلیخدمات پایا «اقرایتار اخلاقی آریکا» ب® ی خدمات برایت بایرایت

  بررسی 99 پروژه گردشگری داوطلبان تسهیلات در مازندران

دیدگاهتان را بنویسید