3 هزار میلیارد تومان برای کشاورزی کرمانشاه در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه همراه با سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه ظهر امروز به عنوان نماینده دولت در جلسه شورای اداری این شهرستان حضور یافتند.

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و نماینده هیئت دولت نیز ظرفیت بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه و روانسر را برجسته کرد و گفت: استان کرمانشاه یکی از قطب های قدرتمند امنیت غذایی کشور محسوب می شود.

دکتر ساداتی نژاد با اشاره به میزان اعتبار اعطایی به استان کرمانشاه در سفر هیئت دولت افزود: در سفر هیئت دولت 3 هزار میلیارد تومان اعتبار به استان کرمانشاه اعطا می شود که 1500 میلیارد تومان آن است. در حوزه آب و خاک

وی سپس ظرفیت کشاورزی استان در اراضی شیبدار را برای ایجاد باغات و استفاده از آب سبز برشمرد و گفت: 150 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و ایجاد باغات شیبدار به استان اختصاص یافته است و با توجه به ظرفیت منطقه ضروری است. ، که باید جدی گرفته شود.

تکمیل طرح کاداستر، لزوم حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، توجه به توسعه دامداری و دامپروری، توسعه گلخانه ها، تسریع در تامین آب باغات، توجه به سامانه گرمسیری و احترام به مشتریان از جمله مواردی بود که دکتر ساداتی نژاد نماینده هیئت دولت در سفر به شهرستان روانسر بر آن تاکید کرد.

  کمک های نهضت ملی مسکن در قالب پلکانی 4 میلیون تن است

دیدگاهتان را بنویسید