سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه

%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 خبر عجیب

گزارش در حال بروز رسانی است…
  ناتو: آماده باشید نیروهای ناتو در تلاش برای تشدید بحران در اوکراین هستند

دیدگاهتان را بنویسید