گیل مردی رئیس انجمن کشتی ابقا شد

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، در حکمی از سوی محمدتگی، امیری خراسانی رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های محلی، فردین معصومی به عنوان سرپرست. انجمن کشتی گیله مردی این فدراسیون حفظ شد.

متن این جمله به شرح زیر است:

جناب آقای فردین معصومی

با سلام و درود

به موجب بند 12 ماده 3 اساسنامه فدراسیون های ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران به موجب آن تصمیم به سمت ریاست انجمن کشتی گیلمردی. فدراسیون ورزش روستایی و بازی های محلی و محلی »شما منصوب شده اید.

شایسته است با هماهنگی و پیش بینی تمهیدات لازم و توجه ویژه به ماموریت و وظایف تبیین شده در جهت توسعه و ارتقای این ورزش و ایجاد وحدت رویه اقدامات لازم انجام شود.

برنامه ریزی برای توسعه و تعمیم ورزش کشتی به منظور توانمندسازی و ارتقای سطح سلامت و بهره وری جامعه.

برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص.

هماهنگی مسابقات ورزشی

برنامه ریزی برای حمایت از فرآیندهای ورزش قهرمانی به ویژه در رده سنی اصلی. تعامل مستمر با سازمان های مرتبط و استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی.

ادامه ثبت انجمن در وزارت ورزش و جوانان.

  40 درصد رشد اقتصادی شناسایی شده در برنامه ششم توسعه باید از طریق بهره وری باشد

دیدگاهتان را بنویسید