کاهش شدید باروری در هرمزگان

کاهش شدید باروری در هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: میانگین سنی جمعیت استان هرمزگان در سال 86 20.38 بوده اما در سال 1395 به 1.27 رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در همایش جوان هرمزگان در راستای سیاست های جوانان و خانواده خانواده گفت: در سال 1395 نرخ زاد و ولد از 8.2 به 1/2 در سال 1395 افزایش یافت. که نزولی را نشان می دهد.«میزان زاد و ولد در استان هرمزگان سریع و وحشتناک است.
وی گفت: میانگین سنی جمعیت استان هرمزگان در سال 86 20.38 بوده اما در سال 1395 به 1.27 رسیده است.
او گفت: جمعیت جوان این امر به ویژه برای کشور اهمیت دارد. برای دشمن بهترین کار این است که ایران کشوری 30 میلیونی با سهم 50 درصدی سالمندان و معلولان باشد.
فرشیدی با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از جوان ترین استان های کشور است، گفت: شاخص جمعیت استان هرمزگان کمتر از میانگین کشوری است، اما برخی استان ها وضعیت خوبی ندارند که نشان دهنده رشد منفی جمعیت است. در بخشی از یک کشور
وی گفت: در صورت ادامه همین روند رشد جمعیت تا سال 1415 منفی می شود و طی 20 سال آینده ایران جمعیت سالمندی خواهد داشت که باید برای تامین نیروی کار خود به کشورهای دیگر مراجعه کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: افزایش سن ازدواج، اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیلات عالی، عمران شهری و غیره. از جمله عواملی هستند که به سرعت ناباروری را کاهش می دهند.
وی در پایان به قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت اشاره کرد و گفت: همه نهادهای دولتی و دولتی باید با هماهنگی برای اجرای این قانون تلاش کنند.

  حریفان ایران در مسابقات جهانی هندبال مشخص شدند

دیدگاهتان را بنویسید