ریشه کینه و دشمنی با یکدیگر: مقاله ای از حجت الاسلام واحدی

حجت الاسلام واحدی: ایجاد «تفرقه بین مردم» یادآور فرعون است!
و

شفقنا- حجت الاسلام وحیدی در یادداشتی که در اختیار شفقنا قرار داده است، آورده است:

نِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُقِعَ بَیْنَکُمُ الَّْیْطَانُ أَنْ یُقِعَ بَیْنَکُمُ الّْیْیْطَانُ أَنْ بَیْنَکُمُ بَیْنَکُمُ یُقِعَ بَیْنَکُمُ الّْیْیْطَانُ أَنْ بَیْنَکُمُ.

کفر که مظهر اصلی و کامل شیطان است، یکی از مهم ترین عوامل دشمنی و کینه توزی است.

دشمنی و کینه توزی در مسائل شخصی قطعاً ریشه در وسوسه های شیطان و کفر او دارد. متأسفانه دشمنی بین ما قبح خود را در بین ما از دست داده است و می بینیم چه بسیار افرادی که به دستورات دینی پایبند هستند اما با یکدیگر دشمنی شدید دارند.

دشمنی بین اعضای خانواده، اقوام، همسایگان، مردم و همکاران در بین ما رایج است و متوجه نمی شویم که این دشمنی از بی ایمانی و دشمنی شیطان با انسان نشات می گیرد.

به جای اینکه از توان و قدرت خود در دشمنی با شیطان استفاده کنیم و او را دشمن اصلی خود بدانیم و با تمام وجود توجه کنیم، با دشمنی های رایج و بی اساس با یکدیگر و میزان این درگیری ها سروکار داریم. و کینه ورزی نیروی ما را از بین می برد و ما را از دشمن اصلی غافل می کند.

ما آموزه های دینی زیادی داریم که اگر مردم به دنبال دشمنی با شما باشند، آنها را بسیار دوست داشته باشید و با آنها منعطف باشید و خطاهای آنها را ببخشید، شاید دوستان دوست داشتنی شما شوند.

وقتی دستور به این کار با دشمن داده می شود، داستان دوستان روشن می شود که اساس دوستی و روابط اجتماعی بر عفو، گذشت، عشق و محبت است.

  کنسرت موسیقی سنتی در دسفول به صورت رایگان برگزار می شود

راحتی دو عالم تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت و دشمنان مضارع

دیدگاهتان را بنویسید