کیفیت هوای اصفهان برای گروه های آسیب پذیر ناسالم است

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای امروز اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون با شاخص 158 استان در ایستگاه G قرار دارد. هوای ناسالم در دسترس عموم (قرمز).

هم کیفیت هوا در منطقه اصفهان با شاخص 127، باهنر با شاخص 126، پروین با شاخص 117، هرازی با شاخص 134، رودکی با شاخص 107، فرشادی با شاخص 106، فیس با شاخص از 108 و فایس با شاخص 127 برای شرایط آب و هوایی با شاخص 127 (نارنجی).

در حال حاضر ایستگاه احمدآباد با شاخص 84 در هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه های انقلاب، رهنان، خرازی، میرزا طاهر، خواجو، غدیر و دانشگاه فعال نمی باشد.

در حال حاضر تنها ایستگاه های فعال در شاخص کیفیت هوا در استان به استثنای اصفهان، مبارکه، شاهین شهر و سجزی هستند که مبارکه با شاخص 65 در وضعیت سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم مردم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 بسیار خطرناک است.

  ستایش و شگفتی های علمی شرکت آیت الله محمد حسین

دیدگاهتان را بنویسید