جمع آوری حدود نه هزار تن جو در مزارع گناباد

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، رمضانعلی قاسمی مدیر جهاد کشاورزی گناباد در بیانیه ای گفت: در یک ماه گذشته 8 هزار و 745 تن جو از 2 هزار و 650 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.

قاسمی در ادامه این خبر گفت: با فروش این مبلغ محصول جو یک هزار و 20 میلیارد ریال بین کشاورزان گنابادی توزیع می شود و عملیات برداشت جو توسط 24 کمباین در شهرستان گناباد انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: بیش از 70 تن غلات اصلاح شده از ابتدای امسال تاکنون کشت شده است. کشاورزان گنابادی برای اولین بار گیاه تریتیکاله را در زمینی به مساحت 20 هکتار در این شهرستان پخش و کشت کرد که مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.

علیرضا ابراهیمی مسئول مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گناباد افزود: معاینه فنی و ضدعفونی کمباین هایی که از سایر شهرستان های برداشت غلات به گناباد منتقل شده بودند در بدو ورود انجام شد.

ابراهیمی افزود: پس از تایید فنی مجوز برداشت به این کمباین ها و 14 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی گناباد با 20 هزار هکتار مزارع آبی، 1700 هکتار دیم و 0 تا 80 رأس دام در سال داده شد. فرهنگ ها تولید و بازاریابی باغات و دام.

  40 درصد از بودجه 1401 برای مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا است

دیدگاهتان را بنویسید