افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان

به گزارش شفقنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بر اساس مواد 96 و 111 قانون بیمه سلامت، افزایش مستمری مستمری بگیران از محل صندوق تامین اجتماعی هر ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد تا حداقل مستمری کمتر از حداقل دستمزد مصوب همان سال نباشد.

بر اساس مصوبه 19.12.1400 شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 به 5580000 تن در ماه رسید.

در خصوص حداقل دستمزد مستمری بگیران، از کارافتادگان و کل مستمری بازماندگان تامین اجتماعی که طبق قوانینی مانند مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد، طبق قوانین مربوطه و به تصویب شورای عالی کار، معادل حداقل دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 4.57 درصدی همراه خواهد بود به طوری که کمتر از 5580000 تن نباشد.

در مورد مستمری از کارافتادگان جزئی و همچنین سایر افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه تعیین می شود به همان میزان و بر اساس مصوبه فوق افزایش می یابد.

بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های بازنشستگی مختلف (بر اساس افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگی) و به منظور هماهنگی در پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این امر. گروهی از ذینفعان که بیش از حداقل 10 درصد افزایش دریافت می کنند اعمال می شود. به منظور حمایت از معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد فوق، ماهانه مبلغ 650 هزار تن (تا درآمد ماهانه ده میلیون تن) پرداخت می شود.

  طالبان با گندم به مقامات دولتی پول می دهند

دیدگاهتان را بنویسید