شکری حنگه: مسیر «روابط عمومی دانش بنیان» از «مدیریت جهل» می گذرد.

Screenshot 2022 05 23 083335 خبر عجیب

رسانه شفقنا- سمینار آموزشی “روابط عمومی دانش بنیان 1” با برنامه ریزی باشگاه مدیریت رسانه و سواد رسانه ای یونسکو در ایران با تاکید بر ضرورت “مدیریت جاهلانه” برای اولین بار در آخرین روز از هفته 1401 روابط عمومی برگزار شد. برای دستیابی به روابط عمومی دانش بنیان.

به گزارش شفقنا رسانه، حمید شکری حنگا، مسئول روابط عمومی باشگاه مدیریت رسانه و سواد رسانه ای ایران یونسکو در این وبینار گفت: روابط عمومی. مشکل اساسی روابط عمومی دانش کم یا نحوه استفاده از دانش آنها نیست، بلکه مدیریت ناآگاهی و ناآگاهی بسیار بالا در اجرای مأموریت های ارتباطی است.

نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطات روابط عمومی با تاکید بر اینکه دستیابی به روابط عمومی دانش بنیان مبتنی بر مدیریت جهل است، گفت: مدیریت جهل فرآیندی از کشف، تحقیق، درک، شناخت و مدیریت جهل در درون است. و خارج از سازمان از طریق مدیریت مناسب، پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی مدیران و عموم مردم، تدوین استراتژی ارتباطی بهتر و تغییر اقدامات برای دستیابی به اهداف سازمانی و حفظ مزیت رقابتی و ایجاد ارزش در ارتباطات است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روابط عمومی بر ناآگاهی خود غلبه کرده است یا در مسیر درستی برای رسیدن به دانش، مهارت و فناوری جهانی قرار دارد، ادامه داد: با توجه به گستردگی علوم شناختی، علم و فناوری، روانشناسی شناختی، شناخت کسب و کار، علوم اعصاب شناختی، رسانه های شناختی، شناختی. آموزش، امنیت شناختی، معناشناسی شناختی، فرآیندهای شناختی، محتوای شناختی، رفتار شناختی، انتخاب شناختی، درمان شناختی-رفتاری، رفتار شناختی، زبان شناسی شناختی و … جایگاه ما در بین این همه دانش و فناوری کجاست؟

  انهدام ۷۸ باند قاچاق اسلحه و مهمات توسط وزارت اطلاعات

این استاد دانشگاه با ارائه راهکارهای دانش افزایی روابط عمومی گفت: روابط عمومی باید برای مدیریت جهل و دستیابی به ساختار دانش بنیان گام بردارد.

وی بیان کرد: در گام اول دانش و عزت نفس شناختی جزء جدی و کلیدی گذار از جهل به دانش است. یعنی روابط عمومی باید بپرسد که چقدر برای ارتقای دانش و مهارت های ارتباطی خود وقت می گذارند؟ آنها چقدر از دانش و تخصص مدرن و فناوری های روز می دانند؟ چقدر حاضرند برای رشد فردی و سازمانی خود به نوعی سرمایه گذاری کنند؟ ارتباط آنها با علوم شناختی چیست؟ و چقدر با علوم شناختی، دانش و فناوری آشنا هستند؟ آیا آنها در مسیر دانش، مهارت ها و فناوری جهانی هستند؟ آیا روابط عمومی بر ناآگاهی خود غلبه کرده است؟

عضو شورای سیاسی باشگاه مدیریت و سواد رسانه‌ای یونسکو، گام دوم برای دستیابی به روابط عمومی دانش‌بنیان را اعتراف به نادانی و خودسازی دانست و خاطرنشان کرد: باید بدانید چه چیزی را باید بدانید یا چه دارید. از دست رفته در انتقال دانش .. »آیا دانش شما صحیح است یا داده های بدی دریافت می کنید؟ یافتن داده‌های درست در زمان مناسب دشوار است، بنابراین اگر زمینه اشتباه باشد، می‌تواند دانشی را برای مردم به ارمغان بیاورد که ارزش افزوده‌ای ندارد و این خطر وجود دارد که نیمی از داستان را دریافت یا منتقل کنید یا فکر کنید که شما بهتر می‌دانید.

شکری حنگه، مشاور و برنامه ریز ارتباطات، گام سوم را ساختارسازی شناختی روابط عمومی دانست و گفت: آن را از طریق تبادل دانش و گفت و گو و از طریق برون سازی از طریق اسنادی مانند کتاب، مقاله، نامه، گزارش و تولیدات چندرسانه ای منتشر می کنیم.

  حاطب زاده: طرفین باید به تعهدات خود در برجام برگردند

رئیس گروه روابط عمومی باشگاه توسعه مدیریت و سواد رسانه ای یونسکو ایران، سواد روابط عمومی، شناسایی ذینفعان، طبقه بندی آنها، شناسایی انتظارات و خواسته های آنها و در نظر گرفتن تأثیر مخاطبان در تعیین اهداف و راهبردها را برشمرد. سازمان. چهارم و بعد از مسیر مدیریت جاهلیت، با تفکر ارتباطی دانش محور، فرآیندمحور، استاندارد مدار و استاندارد مدار و استراتژیک در روابط عمومی معاصر وارد عرصه دانش می شوند و وارد دنیای روابط عمومی مدرن می شوند. .

شکری حنگه با اشاره به ویژگی های روابط عمومی دانش بنیان گفت: روابط عمومی دانش بنیان در دنیا، ارتباط – اطلاعات – رسانه را “خوب و با” سخت کوش / نرم / انسان / نرم افزار ” می شناسد، انسان – ساختن “هوش” خلق شده توسط انسان “هوش، هوش انسان خلاق، (هوش انسان ساخته پیشرفته) مواد شگفت انگیز پیشرفته، جهان – اینترنت برای همه و همه، اکسترنت، چیسترنت، آیوواکس، فرحمزادی (مشیت-همزیستی)، سپه، انسان اکوسیستم جهانی؛ اکوسیستم انسانی جهانی، اکوسیستم یکی از شاخصه های نظام نوآوری در تعیین سطح روابط عمومی، تعداد محققین در هر رشته از روابط عمومی نسبت به تعداد روابط عمومی ها و سازمان هاست. به منظور توسعه سواد رسانه ای و سواد ارتباطی، تحقیقات ارتباطی خود را بر ایجاد روابط عمومی دانش بنیان در کشور متمرکز می کنند.

باید بگویم؛ این سمینار آموزشی با عنوان “روابط عمومی دانش بنیان” و “روابط عمومی دانش بنیان پیشرفته” به زودی توسط این مدرس دانشگاه با برنامه روابط عمومی باشگاه توسعه مدیریت و سواد رسانه ای رسانه ای در آینده برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید