صدور دستورالعمل قانونی برای جمع آوری سگ های ولگرد در قسمت کجور

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، میثم اکبری با اشاره به حادثه تیراندازی مردی در روستای کندلوس به یک سگ ولگرد و ولگرد گفت: متهم با دستور قضایی و پلیس در اسرع وقت دستگیر شد. در مانی سیتی منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به محاکمه و وصول شهادت متهم، نهایتاً به 6 ماه حبس تعلیقی و با رضایت متهم یک ماه برای کمک در محل جهت شناسایی و جمع آوری سگ های ولگرد برای متهم محکوم شد.

رئیس دادگستری شهرستان کجور گفت: پس از وقوع این حادثه و در راستای استیفای حقوق عامه، دستورالعمل قانونی جمع آوری سگ های ولگرد در حوزه قضایی بخشداری کجور صادر شد. سگ های ولگرد و ولگرد را جمع آوری کنید صادره از سوی شهرداری ها طبق قانون در شهرها و دهیاری ها در روستاها با تعیین پیمانکار و استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد حامی حیوانات و لذا از این پس اگر سگ های ولگرد و ولگرد به هر یک از مردم آسیب برساند. بسته به شهرداری یا دهیاری مسئول این پرداخت دیه است که در قانون هم مشخص شده است و خدای ناکرده در اسرع وقت این مشکل حل خواهد شد.

صدور دستورالعمل قانونی برای جمع آوری سگ های ولگرد

  لاپید به رومانی و اسلواکی سفر می کند

دیدگاهتان را بنویسید